Alföldi KKV klub meghívó /2016.09.28./

KEDVES ALFÖLDI CÉGVEZETŐ!
Küldöm az Alföldi KKV Klub 2016. szeptember 28-i délelőttjének előzetes programját, amelyre tisztelettel meghívunk téged.

Helyszín: AD Nyelviskola, Szolnok, Fazekas Mihály u. 13. Időpont: 2016. szeptember 28. (szerda) 8.00-10.00

PROGRAM:
1.    Hogyan érd el, hogy a látogatódból érdeklődő, majd vevő legyen? – Göcző Ágnes – Marketing Jam
2.   APROPO – integrált vállalatirányítási rendszer
„A komplex üzleti folyamatok menedzselésének egyszerű és hatékony eszköze!”
3. Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása – Pankucsi Szilárd – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
4. Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel
(GINOP-4.1.1-8.4.4-1) Kocsis Gabriella – Alföldi Vállalkozásfejlesztő Innovációs Zrt.
5.  Nem mezőgazdasági tevékenységek indítása 10e fő alatti településeken (40.000 EUR, vállalkozói múlttal nem rendelkezők számára) – Kocsis Gabriella – Alföldi Vállalkozásfejlesztő Innovációs Zrt.

Kérlek részvételi szándékodat jelezd nekünk a 30/607-1092 vagy 20/946-8078-as telefonszámon vagy az info@marketingjam.eu e-mail címen. 

Alföldi KKV Klub meghívó /2016. május 18./

KEDVES ALFÖLDI CÉGVEZETŐ!

Küldöm az Alföldi KKV Klub 2016. május 18-i délelőttjének előzetes programját, amelyre tisztelettel meghívunk téged.

Helyszín: AD Nyelviskola, Szolnok, Fazekas Mihály u. 13.
Időpont: 2016. május 18. (szerda) 8.00-10.00
 
PROGRAM:

1. Hogy ne ilyen cégvezető légy! Hogy el tudd kerülni…
Alföldi KKV Klub bemutató a „tegnap” tipikus vállalkozójáról (Szereplők: Fekete Réka, Deme Gábor, Polgár Kristóf. Rendezte: Deme Gábor) – 5 percben

2. Az Alföldi KKV Klub 8 hónapja számokban. Mit mutat a statisztika? – 5 percben

3. Hogyan használd fel a nyári uborkaszezont a céged felpörgetésére?
Céges feladatlista a nyárra

 • Marketing tennivalók – Göcző Ágnes
 • Szervezetfejlesztés – Polgár József
 • Friss pályázati infók  – Kocsis Gabriella
 • Hatékonyság, legális dopping – Göcző Ágnes4. „Engem most ez foglakoztat.” – Gondolkodjunk közösen! Új rovatunk beharangozója.

  5. Tervekről a nyári szünet után. Új lendület szeptembertől.
  Kérlek részvételi szándékodat jelezd nekünk a
  30/607-1092 vagy 20/946-8078-as telefonszámon vagy az info@marketingjam.eu e-mail címen.

Belépésre jelképes, 2000 Ft/fő belépődíjat kérünk, melyet egy közösen kiválasztott helyi vonatkozású nemes célra ajánlunk fel.

Várunk szeretettel!
Alföldi KKV Klub

Otthon Melege Program

Tisztelt Érdeklődő!

Az  2017 évi Otthon Melege Program ban a támogatási kérelmek benyújtása: 2017. június 06. 8:00 órától

Cél: A kimutatható energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést eredményező fűtési rendszerek korszerűsítése, felújítására irányuló beruházások.

Az Otthon Melege Program pályázat leglényegesebb elemeit a pályázóink részére készített Otthon Melege 2017 tartalmazza.

A támogatás mértéke, összege, formája:  vissza nem térítendő, az elszámolás elfogadását követő, azaz utólagos finanszírozású támogatás.

Mértéke: az elszámolható bruttó költségek 40%-a, de maximum 700.000,- Ft, azaz hétszázezer forint.

 FIGYELEM! Az elszámolható költségek nem haladhatják meg a fejlesztéssel elérhető energia-megtakarításra vetített 350,- Ft/kWh/év fajlagos költséget. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra.

 Önállóan támogatható tevékenységek:

 •  hőtermelő berendezés(ek) cseréje új kondenzációs gázkazánra.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése szükség szerinti kialakítása;
 • járulékos munkálatok (kéményátépítés/kialakítás, fűtési- és használati melegvíz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása);
 • energetikai tanúsítás/számítás, tervezési, engedélyeztetési és egyéb, átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek, a tulajdoni lap költsége.

Támogatást igénylők köre:

 •  adóazonosító jellel rendelkező, cselekvőképes, nagykorú természetes személyek
 • Kiskorú vagy cselekvőképtelen természetes személy nevében törvényes képviselője/gyámja

 Nem jogosult pályázatot benyújtani: akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett.

Műszaki és szakmai elvárások:

A pályázat keretében minden olyan magántulajdonban lévő fűtési / fűtési- és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréjével összefüggő tevékenység támogatható, melynek szén-dioxid-kibocsátás csökkentése számítható, illetve energia-megtakarítást eredményező hatása energetikai számítással és energetikai tanúsítással igazolható.

Kizárólag fa / biomassza energiahordozóról földgázra történő váltás nem támogatható.

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. § (4) bekezdése értelmében a fejlesztéssel érintett épület érintett gépészeti rendszereinek meg kell felelniük e jogszabály 1. számú melléklet V. részében foglalt, továbbá az egyéb hatályos jogszabályi előírásokban felsorolt követelményeknek

Nem nyújtható támogatás

 • megkezdett beruházáshoz
 • olyan lakóépület korszerűsítéséhez, melynek állékonysági problémája van
 • melyben gazdasági tevékenység végzése zajlik
 • olyan munkákra, mely – az államháztartás alrendszereiből nyújtott vagy uniós támogatási forrásból – a jelen pályázatban megjelölt munkákkal azonos tartalommal és a jelen pályázat benyújtását megelőző 10 évben korszerűsítésre került;

Elszámolható költségek köre

 • új berendezések, készülékek és anyagok beépítése
 • Szakértői, tervezői, eljárási költségek, tulajdoni lap költsége (max. 10%)

Benyújtáshoz szükséges csatolandó dokumentumok:

 1. Ügyfélkapu – kormányhivatalokban ingyenesen igényelhető
 2. Az ingatlan 60 napnál nem régebbi hiteles vagy nem hiteles tulajdoni lapja (a pályázathoz e-hiteles)
 1. 1. melléklet szerinti meghatalmazás benyújtása abban az esetben kötelező, amennyiben a Pályázó más személyt bíz meg a pályázat benyújtásával, tehát az ügyfélkapus azonosítással belépett személy nem azonos a Pályázóval
 1. 2. melléklet szerinti tulajdonostárs(ak), haszonélvezeti vagy használati joggal rendelkező(k) haszonélvező tervezett beruházás megvalósításához és fenntartásához történő hozzájárulása.
 1. Pályázó nevére szóló bankszámla kivonat, vagy banki igazolás
 1. Pályázó nevére szóló adóazonosító jelet alátámasztó dokumentum (adóigazolvány, adóhatóság által kiállított érvényes igazolás )
 1. megelőző (meglévő) állapotra (HET számmal rendelkező), a szén-dioxid kibocsátás mértékét tartalmazó hitelesített energetikai tanúsítvány teljes terjedelemben
 1. a beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotot rögzítő, nem hitelesített hivatalos, tanúsításra kifejlesztett szoftverrel elkészített, a tanúsító által aláírt a szén-dioxid kibocsátás mértékét tartalmazó energetikai elő-tanúsítvány teljes terjedelmében
 1. tanúsítványt készítő energetikus szakértő4. melléklet szerinti nyilatkozata
 1. a szakértői költségeket alátámasztó, mindkét szerződő fél által aláírt (feltételes) szerződés(ek)/megállapodás(ok) és/vagy számlá(k);
 1. a kivitelezési munkálatokat, és azok költségeit magába foglaló, mindkét szerződő fél által aláírt, a 3. melléklet szerinti kötelező tartalmi elemekkel ellátott (feltételes) Vállalkozói/Kivitelezői Szerződés(ek) (saját kivitelezés nem támogatható!).
Otthon melege
Otthon melege

 

Az eredeti pályázati útmutató és Otthon Melege 2017 rövid ismertető  itt érhetőek el.  

Kocsis Gabriella

70/608-9453

avf@t-online.hu

ALFÖLDI KKV KLUB MEGHÍVÓ A 2016. áprlilis 13-i RENDEZVÉNYÜNKRE

KEDVES CÉGVEZETŐ!

Tisztelettel meghívjuk az Alföldi KKV Klubba!

Képernyőfotó 2016-04-08 - 14.33.11

+Szeretettel várjuk 4:1 EXTRA ERŐS (K)KV-k között,  olvassa és írja Ön is az ALFÖLDI KKV E-Magazin márciusi számát:

 a-vf.hu/…/2016-március-Alföldi-KKV-MAGAZIN-small.pdf

Alföldi KKV Klub (7!) találkozója április 13-án, 8:30-kor lesz. Helyszín: AD Nyelviskola, Szolnok, Fazekas Mihály út 13.

A rendezvényeink kötetlenek, cél a kis- és középvállalkozások működését érintő témák, problémák közös megbeszélése, szabad egyetem jelleggel :), kávézás, ismerkedés és az esetleges egymás közötti üzletkötések elősegítése. De, természetesen semmi sem kötelező. Nincs rendszeres kötelező megjelenés, nincs kötelező 2 perces, erőltetett bemutatkozás, kötelező prezentáció.

2016 március Alföldi KKV MAGAZIN small

Képernyőfotó 2016-01-07 - 10.23.31Mit profitálhat belőle? Az egyes rendezvények MEGOLDÁST, GYAKORLATI ötleteket nyújtanak a kis- és középvállalkozásokat érintő 1-1 aktuális PROBLÉMÁRA. Eddigi tapasztalatunk szerint 2-3 témáról beszélgetnénk alkalmanként. Illetve lehetőséget biztosítunk témajavaslatokra is. A rendezvények időtartama kb. 1,5 óra.

E Klub Önnek szól, ha hatékonyan, gyorsan és eredményesen szeretné vállalkozását fejleszteni!

Önre is igaz, hogy “Nincs ideje, energiája rendezvényekre járnia, mert sok a munka, rengeteg a
dolga? A KKV klubban a helye! Természetes, ha nincs energiája arra, hogy elmélyedjen a HR témákban, vagy napra kész legyen IT ügyekben, pénzügyekben stb. hogy kövesse a korszerű menedzsment technikákat. Szeretettel várjuk 4:1 EXTRA ERŐS (K)KV-k között!

Az áprilisi klub időpontja: 2016.április 13. (szerda) Kezdés: 8.30
Helyszíne: ezúttal is Szandaszőlős: AD Nyelviskola és Képzési Központ rendezvényterme

Cím: Szolnok, Fazekas Mihály u. 13.

Tervezett témák:

1. Pankucsi Szilárd /Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, IKT tanácsadó/ Haladjunk a  korral!
    Informatikai fejlesztési lehetőségek a mikro-, kis- és középvállalkozásoknál.
2. Farkas Renáta: Megoldás
3. Dr. Mészárosné Parádi Tünde: VezetŐ vagy vezetsz Te? – A sikeres vezetés receptkönyvének    bemutatása, avagy a sikeres vezető kommunikációs startégiái
4. Lipták László: Felhőjárás a cégeddel – Kérdések és válaszok a magán és céges adataink
     védelemében. Mobil eszközeink és irodánk biztonsága a mindennapokban.

A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött: melyet vagy a 30/607-1092 vagy 20/946-8078-as telefonszámon vagy az info@marketingjam.eu e-mail címen várunk.

Belépésre jelképes, 2000 Ft/fő belépődíjat kérünk, melyet egy közösen kiválasztott helyi vonatkozású

nemes célra ajánlunk fel.

 

ALFÖLDI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS

KKV KLUB

www.a-vf.hu , www.polgarkft.hu, www.marketingjam.hu

Pályázati akkreditáció

Alföldi Vállalkozásfejlesztő, Innovációs Kft elsőként vehette át Kiss Antal miniszteri biztostól a 2014-2020-as időszakban, az Európai Bizottság által kiírt közvetlen kifizetésű pályázatok írására és menedzselésére a Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft tanúsítványát.

Pályázatok -Akkreditáció
Pályázatok -Akkreditáció

Referencia

A jó pap is holtig tanul.

Pályázatírás, projekt menedzsment: Szervezetfejlesztés: Mérnöki és műszaki szolgáltatások:
JNSZ Megyei Kormányhivatal, TÁMOP 6.1.2-11/1 ” Egészséges életmód- egészséges munkahely” c. projekt pénzügyi elszámolása Váralja Plusz Kft , Működési folyamatok felülvizsgálata, szervezeti struktúra kialakítása “Tiszasas, Rákóczi Ferenc út 1. sz. alatti rendelő felújítása, bővítése”
Konzulens 97 B Bt (munkaegészségügyi szolgáltató), NFA-2014-KKV, munkahelyteremtő beruházás, eszközbeszerzés RD-Master Kft, vállalatirányítási rendszer “Tiszakécske Holt-Tisza III-IV.-es szakasza kotrási munkái”
Filtár Építő Kft (építőipari kivitelezés), NFA-2014-KKV, munkahelyteremtő beruházás, eszközbeszerzés CL Flora Kft, Működési folyamatok felülvizsgálata, átalakítása, szervezeti struktúra módosítása, vállaltirányítási rendszer bev. “Két kerékre Szolnok”, kerékpárút hálózat fejlesztése, KEOP-3.1.3/A-11-2011-0004 –
Atryum Invest Kft (építőipari kivitelezés), MPA-2008, munkahelyteremtő beruházás, eszközbeszerzés MÁV Start Zrt, Vasúti kedvezménykártyák felülvizsgálata, átalakítása “Tomajmonostora, belterületi bel- és csapadékvíz rendezése” ÉAOP-2009.5.1.2.D
Atryum Invest Kft, ÉAOP-1.1.1/D-2009 „Új telephely építése komplex építőipari szolgáltatások, épületlakatos üzem létesítése „ MÁV Strat Zrt, Ügyfélszolgálati folyamatok átszervezése Szolnok Mester út 35. Új telephely építése, komplett építőipari szolgáltatások, épület lakatos üzem létesítése
Trafik pályázatok: Báder Márton, Kiss Károly, Tasnádi Attila, Széchényi Zoltán, Boda Nikolett, Kolozsi József, Élelmix Trans Bt, Szőke Imre Zoltán Fémtiszta Kft, Működési folyamatok felülvizsgálata, átalakítása, szervezeti struktúra változtatása és VIR bevezetése Befektetés ösztönző komplex beruházás Törökszentmiklós ipari területén  (Útépítés, víz, szennyvíz, és csapadékvíz hálózat bővítése, iparvágány építése)
Római Katolikus Plébánia, Rákóczifalva, LEADER pályázat elszámolása MÁV Zrt, Pályavasúti pályafenntartási folyamatok felülvizsgálata, fejlesztése Kecskemét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése, KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0007
Lakitech Kft,  NFA-2011 (építőipar) munkahelyteremtő beruházás, eszközbeszerzés, TÁMOP 1.1.1, Lyukó Szén Kft, Motivációs rendszer kialakítása LAD-Ép, „Tiszatavi templomok útján” – 10 db templom felújítási munkái
East-Global Kft (közúti árufuvarozás) Befektetési ajánlat készítése a  Széchenyi Tőke Alap részére Geobahn Kft, szervezetfejlesztés Kőtelek-Tiszasüly közötti kerékpárút kiépítése és bekapcsolása az EuroVelo 11 hálózatba, ÉAOP-2.1.1/E
Alföldi Vállalkozásfejlesztő, Innovációs Kft, GOP 2.1.1/M , ” Telephely létesítése MOL Nyrt, Működési, szervezeti rend átalakítása, új szervezeti struktúra “Szolnoki Ipari Park lll-IV ütem területét lefedő infrastruktúra fejlesztése”

Kollégáink több, mint 10 éves gyakorlattal rendelkeznek, referencia listájuk és képzettségeik, jogosultságaik ellenőrizhetőek.

Referencia meglétén túlmutat a tény, hogy folyamatosan frissítik tudásukat tanfolyamok, innovatív és alternatív képzések, szakmai konferenciák alkalmával.

A munkatársak egészsége sikertényező?

Vonzó munkahely – munkahelyi egészségfejlesztés

Egyre több munkáltató fedezi fel, hogy mennyire fontos jó munkahelyi légkör, a vonzó munkahely. Napjainkban egyre nyilván valóbbá válik, hogy egy cég sikere a munkatársakban rejlik. Ezért ma már megkerülhetetlen a munkahelyi egészségfejlesztés. Lehet bármilyen korszerű, számítógéppel vezérelt technika, automatizált gépsor, azt mindig az ember kezeli.
Korábban, amikor a kiválasztás során „megfelelő szakemberről” beszéltünk, első sorban a munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciákat értettük.

 

Nyilvánvaló, alapvető a megszerzett tudás (képzettség, végzettség, szakmai tapasztalat), nagyon fontos a lelkesedés, a cég iránti hűség, a munkába fektetett energia, és manapság nem utolsó sorban az egészség is.
Lehetne rémisztő statisztikákat hozni, hogy betegség, baleset által mennyi munkanap veszik kárba. Ez kár a dolgozónak és a cégnek egyaránt.
Arról is lehetne sokat írni, hogy egészséges munkavállaló jobban teljesít, jobban terhelhető, kevesebb hiányzásból származó- és egészségügyi kiadást, valamint kevesebb munkahelyi konfliktust jelent.

drinking-water
Ezek egy része talán számszerűsíthető. Van azonban egy sereg számokban nem kifejezhető tényező is. Az olyan munkahelyeken, ahol foglalkoznak munkatársak egészségével nő a dolgozók cég iránti lojalitása, motiváltsága és elkötelezettsége.
Ez az újfajta gondolkodás egyféle szemléletváltást és némi pénzt követel meg a cégtulajdonostól, de eredménye sokszorosa lehet a ráfordításnak.
Nem kell nagy dolgokra, nagy durranásra gondolni. Egyszerű, a munkatársaknak nyújtott szolgáltatások, apró figyelmességek – munkahelyi igénybevételnek megfelelő masszázs, munkahelyi torna, egészséggel, helyes életmóddal kapcsolatos előadások, beszélgetések, stb. – már megteszik hatásukat.
A bölcs és előrelátó tulajdonos kiaknázza a munkahelyi egészségfejlesztésben rejlő lehetőségeket, és azt a cég hasznára fordítja.
Fontos! A munkahelyi egészségfejlesztés ne legyen a cafetéria eleme, része. Az a tapasztalat, hogy a munkatársak nagy többsége sajnálja magától ezt a pénzt, inkább mást választ, és nem az egészséget. Ezt a pénzt pedig a cégtulajdonos az egészségre szánta így pedig nem éri el a kívánt célt.

Sikeres GINOP pályázat kulcsa!

10 szempont az ideális GINOP pályázat készítéséhez

Az első GINOP vállalkozásfejlesztő pályázatok értékelési szempontrendszere tartalmazza a sikeres pályázati projektek „receptjét” és azokat a versenyelőnyt jelentő „mesterfogásokat” melyek együttesen szolgálják a magyar gazdaság és vállalkozások megerősödését.pályázat

Az értékelés során támogatásra érdemesek mindazok, akik az alábbiszempontoktöbbségének megfelelnek. Lássuk az ideális beruházáshoz szükséges „hozzávalókat”:

 • kistelepülésen vagy szegény vidéken (komplex programmal fejlesztendő járásban) valósul meg,
 • új termelőeszközök, gépek, technológia beszerzését ill. max. 25%-os mértékben ezek elhelyezéséhez szükséges infrastruktúra kialakítását tartalmazza,
 • termelő vagy feldolgozó tevékenységet végez vagy épp előre lép a termelési értékláncban, tehát növeli a feldolgozottság szintjét,
 • fejlesztés helyszíne legalább 1-2 éve nem működő barnamezős telephely vagy ipari park,
 • működteti minimum 3 évig,
 • az előző 3 évben árbevétele évi 5%-ot növekedett és az  15%-a export értékesítésből származott,
 • együttműködő vállalkozás, az az beszállítói tevékenységet végez vagy klasztertag,
 • innovatív, az az lezárt támogatásban részesített projekttel rendelkezik, és a létrehozott k+f+i eredményt a termelő beruházás során hasznosítja és/vagy iparjogvédelmi oltalommal rendelkezik,
 • új munkahelyet is létesít,
 • megújuló energia előállításra szolgáló végtermékek gyártásához kapcsolódó beruházás,

A „menü” összeállításának a logikája, hogy szemléletváltást indítson el, hogy a szegényebb vidékek gazdasági és társadalmi elmaradottságát csökkentse a jelenleg hiányzó termelő tevékenység támogatásával. A várt eredmény a kkv-k eredményességének és piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartása és a területi különbségek kiegyenlítődése.

Természetesen minden szempontnak megfelelni nagy kihívás, de bizakodásra ad okot, hogy nem teljes mértékben elvárás. Jó magyar közmondás szerint „abból főzünk, amink van”, ezért amennyiben fele (50%) pontszámot eléri a pályázatunk, akkor már támogatható.

A versenyképes vállalkozások, támogatott pályázati projektek „receptje”: értékteremtés és értékesítés és újítás és együttműködés.

GINOP-1.2.1-15 – Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (50-500M)

Támogatás kkv-k termelési kapacitásainak bővítésére

GINOP 121-15 Termelési kapacitás bővítés 50-500M (letölthető pdf. összefoglaló)

Benyújtásának határideje: 2015. július 9. – 2017 július 10.

A vissza nem térítendő támogatás összege: min 50 millió Ft, maximum 500 M Ft. A támogatás maximális mértéke: Max. 50 % (Közép-Dunántúli középvállalkozás 45%, Nyugat-Dunántúl mikro- és kisváll. 45 % középvállalkozás 35%)

Támogatható tevékenységek:
1. új termelő eszköz beszerzésére – kötelező elem (min. 50%) és ehhez kapcsolódóan:
a) az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (max. 25%, raktározáshoz max. 10%)
2. az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházásra, (max. 25%)
3. Immateriális javak beszerzése
a) az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközre és szoftverre
b) az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how, (max. 10%)
c) amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor: (max: 1 M Ft/ fő)
a) a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszköz beszerzésére,
b) létesítmények akadálymentesítésére, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházásra és átalakításra,
c) akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztésre;

Támogatást igénylők köre:
kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű KKV, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy szövetkezetek, mely
a) 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább 1 lezárt üzleti évvel.
b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
Fenntartási kötelezettség: a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig

Kötelező vállalások: (a+b+c)

A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben
a) Létszámtartás:
– a bázis létszám és a kölcsönzött munkaerő összegét.
b) Személyi jellegű ráfordítás 5%-os növekedése:
ba): legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest: 1+2 / 2∗0 ≥1,05 VAGY
bb) a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest: 1+2−2∗0/ ≥0,05 VAGY
bc) összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át: 1+2 / ≥0,5
c) Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növekménye:
ba) összesen eléri a támogatási összeget: 1+2−2∗0≥ VAGY
bb) második üzleti év végére eléri az 5%-ot: 2 / 0 ≥1,05 VAGY
bc) két év átlagában eléri az 5%-ot: 1+2 / 2∗0≥1,05

Tartalmi értékelés szempontjai:
1. Szakmai szempontok
a. 5% árbevétel növekedés teljesült-e a utolsó 3 lezárt év árbevételéhez
b. 15%-ot meghaladó export árbevétel az utolsó lezárt 3 év valamelyikében
c. Együttműködő/ hálózatosodó KKV-k.
– Igazolt beszállítói tevékenységnek
– 1 évet meghaladó Akkreditált klaszter tagság
d. Innovatív KKV-k
– olyan lezárt támogatásban részesített projekttel rendelkezik, és a létrehozott K+F+I eredményt a termelő beruházás során hasznosítja.
– iparjogvédelmi oltalommal rendelkezik
e. Termelési értékláncban előrelépő KKV-k: olyan beruházási projektek, amelyek magasabb feldolgozottsági szintű terméket vagy hozzáadott- értéknövekedést eredményez.
f. Megújuló energia előállítására szolgáló végtermékek gyártásához kapcsolódó beruházás
g. A támogatást igénylő alulreprezentált vállalkozó: induló vagy fiatal vagy női vállalkozó
2. Működés időtartama (3 vagy 5 évnél hosszabb)
3. Üzemi eredmény aránya
[(utolsó lezárt év üzemi (üzleti) eredmény + utolsó lezárt év kamatráfordítás) / utolsó lezárt év mérlegfőösszeg]* 100Vállat mérete
4. Utolsó 3 év nettó árbevétel növekménye 15% felett van-e?
5. Az utolsó három lezárt üzleti év valamelyikében az export és/vagy beszállítói tevékenységből származó árbevétel meghaladta-e a 30%-ot?
6. Nettó árbevétel arányos beruházás
7. A beruházás szabad vállalkozási zóna területén vagy a 290/2014 Korm. rendeletben szereplő komplex programmal fejlesztendő járások területén valósul-e meg?

8. A projekt megvalósítási helyszíne 5000 fő alatti kistelepülés
9. Munkahelyteremtés (Egy újonnan teremtett munkahelyre eső támogatási összeg)
10. Fejlesztés helyszíne: ipari park vagy legalább 1 éve működő telephely, 2 éve nem működő barnamezős terület
Elérhető max. 100 pont,(EV esetében 89), nem támogatható a projekt, ha az összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot.

Kocsis Gabriella
Pályázati szakértő
70/608-9453

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás